kategorie
výrobci
sledujte nás

Instagram    twitter

Informace o zpracování osobních údajů

Informace poskytované ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o získávání a zpracování osobních údajů.

 

Správce údajů

Společnost Legárna s.r.o., IČ: 04600339, se sídlem Lesní 546/1, 63400 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou  C 90871 jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

 

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smlouvy;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.
    V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, může Legárna s.r.o. využívat vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou zboží, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.
     

Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme jméno, příjmení, kontaktní údaje v rozsahu e-mail, telefonní číslo, fakturační a doručovací adresa, příp. IČO a DIČ, identifikátory zařízení a soubory cookies.
 
Doba zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje budou uloženy u společnosti Legárna s.r.o. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, resp. po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, budou u nás tyto osobní údaje uloženy po dobu platnosti tohoto souhlasu.
Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.


Příjemce osobních údajů
Výše zmíněné osobní údaje může Legárna s.r.o. předat dalšímu zpracovateli pro zajištění doručení zásilek v rámci plnění smlouvy (v případě objednávky zboží zasláním), poskytovateli účetních, daňových nebo právních služeb, nebo státním orgánům za účelem plnění svých zákonných povinností, výrobci nebo dodavateli při řešení reklamace. Zpracovatelem osobních údajů je dále poskytovatel webhostingu internetového obchodu.


Jaká máte práva
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Dále máte právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Správu Vašich osobních údajů, zadaných při registraci, si můžete sami upravit po přihlášení v nastavení uživatelského účtu. Najdete zde i správu udělených souhlasů, možnost exportovat účet, případně účet smazat. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží správce lze odvolat také kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení. Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva můžete dále uplatnit písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu správce anebo zaslanou elektronicky na reklamace@legarna.cz
Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

X

Pro hladký průběh Vašeho nakupování používáme tzv. cookies. Díky nim si pamatujeme, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty, jestli jste přihlášeni a podobně. Pomáhají nám také v analýzách, které používáme k dalšímu zlepšování našeho eshopu a vyhodnocování reklamních kampaní.

Potřebujeme ale váš souhlas s jejich zpracováváním.

 

Přijmout vše
Nastavení
Odmítnout